Египетски приказки

култура

чуйте приказката на български

Разкриване на тайните на древната египетска цивилизация 

Древната египетска цивилизация винаги е очаровала света със своите внушителни паметници, украсени с пищни изображения и йероглифни текстове, които отдавна са привлекли интереса и вниманието на любители, учени и историци, които в миналото са се опитвали да декодират техните символи, но без успех. 

Откриването на Розетския камък през 1799 г. допринесло за дешифрирането на древноегипетския език, разбирането на древноегипетската литература и цивилизация, както и за създаването на Египтологията. Това е плоча направена от гранодиорит (скала със състав между гранит и диорит), която е открита във фрагментарно състояние. 

Розетският камък бил ключът към пъзела за разбирането на йероглифите и въпреки препятствията, пред които били изправени бъдещите дешифратори, множество учени се втурнали да опитат късмета си в разбиването на кода. Двама от тях се очертават като ясни фаворити: френският филолог Шамполион, който в крайна сметка успява, и английският лекар и физик Томас Йънг, който има голям принос за разбирането на йероглифите. След като Шамполион и неговите наследници отключили мистериите на египетската писменост, учените успели да потвърдят, че Розетският камък представлява три превода на един текст. 

Шамполион успял да разгадае египетските йероглифи, защото изучавал коптски език от ранна възраст и съпоставяйки го с гръцкия език написан върху камъка, различил имената на владетелите от династията на Птолемеите в египетската версия. 

Според Окаша Ал-Дали, учен от Института по археология в Лондонския университетски колеж, Шамполион не е първият учен постигнал такъв успех. Чрез анализ на старинни ръкописи през 2004 г. той разкрива, че арабските учени са интерпретирали правилно много от йероглифните знаци още през девети век, т.е. почти 1000 години преди Шамполион.

Свързани части

Statue of ancient Egyptian seated scribe

Palette of King Narmer

Rosetta Stone