Египетски приказки

Ислямскo изкуствo

чуйте приказката на български


В началото на Ислямската държава и със започването на арабското завоевание в началото на 7 век, арабите пренасят със себе си в завоюваните страни арабската и ислямската култура, която им повлиява, но и която е повлияна от достиженията на предишните цивилизации. 
Една от най-забележителните черти на ислямското изкуство са растителните и геометричните мотиви (арабески). Това са опростени и стилизирани форми, извлечени от природата и фокусирани върху определени части от растения и цветята, като листенца, клонки и клони, боядисани в извити, припокриващи се и преплитащи се форми. Има симетрични и често повтарящи се форми, особено геометрични. Те са се използвали най-вече за украса на джамии, врати, тавани и стени, както и за подвързването на Коранa, върху книгите, дрехите и мебелите. 
Приложните изкуства не умират в областите, където навлизат ислямските завоеватели, но те приемат форми, които са в съответствие с новия естетически вкус.
Ислямската архитектура e абстрактна, опростена, елегантна и доминирана от ислямската естетика. 
Естествената среда: включва географските и климатичните фактори, които влияят върху хората и всички живи организми. Като например широките балкони, които са покрити с дървени машрабии за защита от слънчевите лъчи и топлина. 
Социалната среда: включва обичаи, традиции, ценности, които управляват обществото. Ислямската архитектура се занимава със създаването на атмосфера, подходяща за човешкия живот и осигуряваща средства за комфорт и уединение. Има специално обособени помещения за жените, наречени хареми.

Свързани части