Египетски приказки

Научен

чуйте приказката на български


Науката в Древен Египет 

Древен Египет е една от най-ранните цивилизации, оставили писмени, изобразителни и археологически записи за своята култура, включително медицина, математика и астрономия. 

Продължаването на живота на древните египтяни в Отвъдното било тясно свързано със запазването на тялото, което поддържало същността на душата, така че имало различни методи за мумифициране в Древен Египет. 

Египтяните създали свой много точен слънчев календар, свързан с годишното появяване на звездата Сириус (Кучешката звезда) в източното небе. Когато Сириус изгрявал започвало годишното прииждане на река Нил. 

Египетските надписи от епохата на Старото царство показват, че в Египет е имало лекари от всякакъв вид и с различни степени. 

Древните египтяни практикували медицина използвайки високопрофесионални методи. Те имали задълбочени познания по анатомия и хирургия. Освен това те лекували много заболявания, включително стоматологични, гинекологични, стомашно-чревни и уринарни разстройства. Те можели да диагностицират диабет и рак. Използваните терапевтични средства обхващали различни видове растения, както и някои животински продукти и минерали. Някои от тези растения се използват в медицината и до днес. 

Научните изследвания показват, че древните египтяни познавали приложните науки и можели да разрешат голям брой технически проблеми. Без съмнение социалната ситуация в долината на Нил е наложила появата на обща фиксирана система от стандарти. 

Поне от Раннодинастичния период съществували мерни единици за измерване на дължина. Египтяните измервали чрез единици заети от човешкото тяло като лакти, длани и пръсти.

В „Палермския камък“ (датиран в 2494–2345 г. пр.Хр.) височината на река Нил е записана като 6 лакти и 1 длан (около 3,217 м или 10 фута и 6,7 инча). В него също се споменава за измерване на земната площ чрез термините кха (=1000 лакти или 275.65 м2) и сетат (= 10 000 лакти или 2,756.5 м2). 

Парите в познатия ни смисъл не са били използвани от египтяните до персийската епоха. Търговията се е извършвала само на базата на замяна на различни продукти. Въпреки това са познати някои мерни единици на базата на златото, среброто, медта или зърното.

Свързани части