СТАТУЯ НА цар ХАФРА

СТАТУЯ НА цар ХАФРА

Тази красиво издълбана статуя е един от шедьоврите на Египетския музей. Кралят е представен седнал на кубичен трон, отстрани на който са издълбани сема-тауи – символ на единството между Горен и Долен Египет – който се състои от растението папирус от Горен Египет и цветето лотос от Долен Египет, свързано на възел около йероглифа за трахеята. Когато се погледне отстрани, може да се види богът сокол Хор, защитаващ главата на краля между крилата му. Според древноегипетската митология царят е представител на бог Хор на земята и когато умира, той става Озирис, бог на смъртта и възкресението.

ДИОРИТ ВИСОЧИНА CM 168 ГИЗА, ХРАМ В ДОЛИНАТА НА ХАФРА; РАЗКОПКИ НА ОГЮСТ МАРИЕТ (1860) ЧЕТВЪРТА ДИНАСТИЯ, ЦАРУВАНЕ НА ХАФРА (2520-2494 г. пр.н.е.)