СТАТУЯ НА ПИСАР

СТАТУЯ НА ПИСАР

Писарите са имали основна роля в интелектуалния и културен живот в древен Египет и хората са искали да запазят статуса си в отвъдния живот и затова са внимавали да включват изображения в гробниците си, които отразяват техния статус и техните способности. Стандартната поза на писаря включва кръстосани крака под частично разстлано руло папирус. Дясната ръка е позиционирана да държи тръстикова писалка.

JE 30272=CG 36 БОЯДИСАН ВАРОВИК ВИСОЧИНА CM 51; ШИРИНА СМ 41 ДЪЛБОЧИНА СМ 31 SAQQARA; РАЗКОПКИ СЛУЖБА ЗА АНТИКИ (1893) РАННА ПЕТА ДИНАСТИЯ (СРЕДАТА НА 25-ТИ ВЕК пр.н.е.)