Преглед

Преглед
Антика музеи

Интелектуалното наследство се счита за един от основните фактори за разграничаване между различните страни по света, тъй като всяка страна има своя собствена уникална, която се различава по природа и характеристики на културата.
Това се дължи на тясната връзка между интелектуалното и цивилизационното наследство на нацията, така както културата расте с цивилизационния растеж на нациите, но може да упадне с течение на времето, поради невнимание и недостатъчно внимание, което води до липса на на културната идентичност на много народи.
Оттук и идеята на Antika да подкрепи комуникациите между световните цивилизации и да работи като културен мост, позволявайки на студенти, младежи и участници да знаят повече за културната стойност в света. С този проект Antika има за цел да организира 6 седмици дейности, както ще бъде описано подробно по-долу във всеки град.