Египетски приказки

Погрешно схващане за древен Египет

чуйте приказката на български


Погрешни схващания за Древен Египет

1. Погрешно схващане: Пирамидите са построени с принудителен труд. 

Противно на общоприетото схващане, пирамидите не са построени от роби. Знаем това, защото археолозите са открили останките от селище специално предназначено за хилядите работници, които са работили по време на строежа на известните пирамиди в Гиза преди близо 4500 години. 

Папирусите на цар Хуфу (на гр. Хеопс), открити в Уади Ал-Джарф, обясняват в пълни подробности метода за изграждане на Голямата пирамида на Хуфу и имената на строителите на пирамидата.

 Сред най-важните от тях е папирус, принадлежащ на старши служител, наречен „Марар“, който води дневника на работния екип, транспортиращ варовиковите блокове от кариерите Тура на източния бряг на Нил до пирамидата на Хуфу през Нил и неговите канали. 

Повечето от откритите папируси показват разпределението на дневните дажби от храни, които се носили от различни райони по поречието на река Нил. В един от тях става дума за 13-тото преброяване на добитъка по време на управлението на цар Хуфу, което се провеждало веднъж на всеки две години. Това би означавало, че управлението на този цар е продължило около 26 години, нещо неизвестно за нас досега. 

Пирамидите в Гиза 

Намират се на платото Гиза в провинция Гиза на западния бряг на река Нил. Построени са около 25 век пр.Хр., между 2480 и 2550 г. пр.Хр. Това са пирамидите на египетските царе Хуфу, Хефрен и Менкаур. Пирамидите са етап от развитието на гробната архитектура в Древен Египет. 

2. Погрешно схващане: Проклятието на фараоните 

Древните египтяни са написали текстове, наречени „текстове с проклятия“ за всеки, който се опита да посегне на гробницата. Това са текстове със заплахи към крадците и разрушителите на гробници. Въпреки това причините за някои от инцидентите при отваряне на гробници и ковчези имат повече научно и медицинско обяснение отколкото такова свързано с проклятия. Повече от един пример показва, че това проклятие е само мит. 

Върху някои от стените в гробниците са открити вид бактерии, които атакуват дихателната система, като pseudomonas и staphylococcus. Освен това, в затворените ковчези след отварянето им са установени големи концентрации на газове (амоняк, формалдехид и сероводород). Тези високи и опасни концентрации водят до „усещане за парене в очите и носа, придружено от симптоми, подобни на пневмония“. В някои случаи инфекцията би могла да се доразвие и да доведе до смърт.


Свързани части

Khufu statue

Statue of Rahotep and Nefert

Khafre statue