Египетски приказки

Коптски икони

чуйте приказката на български


Коптски икони и пътуването на Светото семейство до Египет 

Египет бил убежището за всички, търсещи безопасност, земята му не била чужда за Божиите пророци, тъй като синовете на Авраам – мир на праха му – и Делегацията вече са били там.

За нея, Йосиф – мир на праха му – и Йосиф Дърводелеца нарушил това, което било заповядано и дошъл в Египет с Девата и нейното дете по време на пътуването на Светото семейство, избягвайки от лицето на Ирод, царят на Евреите по онова време.

Светото семейство не се заселило на едно място, а се местило на различни места, от брега на Синай до делтата и долината на Нил, докато достигнало средата на Горен Египет. Това културно наследство е свързано с група археологически обекти, които носят много паметници и истории за нас, съживявайки пътуването на Светото семейство в Египет, влязло през Синай от страната на Ариш и Ал-Фарма, за да пътува до много египетски градове. 

Църквата изработва иконите, които изобразяват Исус Христос – мир на праха му – в различни ситуации от живота му като например Изцелението на слепия или Тайната вечеря. Икона е дума от гръцки произход, която означава образ или подобие. В християнската терминология това е изображение, което представлява човек или свещена сцена, нарисувана върху дърво или стена според специални методи и традиции. Според това определение не всяко изображение е икона. Иконата по принцип е картина, чиито цветове се смесват с яйчен жълтък, вместо с масло, лепило или каквото и да е желатиново вещество, за разлика от западното изображение, в което художниците използват масло и химикали. 

Целта на светата икона е да просвети ума с това, което сме научили от богословските и исторически факти, и да възбуди свещени чувства в сърцето чрез представените сцени от живота на Господ Исус Христос, Богородица и Светците.

Свързани части