Относно основателя

Ахмед НасрОтносно основателя

Специалист по цифрова трансформация с опит в областта на наследството и устойчивостта.

Ахмед е работил по редица проекти в различни сектори.

Той е специалист по интегрирането на дигиталните технологии в бизнес операциите, с фокус върху устойчивостта и опазването на културното и природно наследство.

Той има богат опит в внедряването на технологии и има силно разбиране за анализа на данни и изкуствения интелект.

Едно от забележителните му постижения беше ръководенето на цифровата трансформация на мрежа от обекти на наследството. Той внедри набор от технологии, включително мобилни приложения и решения за виртуална реалност.

Той продължава да развива своя опит в дигиталната трансформация и да работи с организации, които са ангажирани с устойчивостта и опазването на културните и природни ресурси.

Ахмед играе ключова роля за развитието на международната търговия между България и арабските страни като официален представител и международен съветник на Съюза на арабските камари за арабските страни.


Образование:

- Академия Садат за управленски науки

- Salford University - Манчестър Великобритания

- Harvard Business School